Koalicija

Uvodno razmišljanje o koaliciji

1. Zainteresirane osebe (društva, fizične osebe, …), ki delujejo ali bi delovale na področju 7. člena slovenske ustave, se združijo v neformalno koalicijo za 7. člen ustave. Ti so ustanovni člani koalicije.

2. H koaliciji lahko kasneje pristopijo tudi drugi zainteresirani. Več kot bo članov, večja bo moč in s tem večja možnost, da se doseže striktno uveljavljanje 7. člena ustave.

3. Namen koalicije je v tem, da se doseže, da se na vseh področjih družbenega življenja striktno uresničuje 7. člen ustave, še posebej načelo ločenosti države in verskih skupnosti ter enakopravnosti vseh verskih skupnosti. Koalicija deluje tudi na uresničevanju 41. člena ustave.

4. Subjekti, združeni v koaliciji, skupno delujejo na projektih, pri katerih obstoji konsenz vseh ali pa nekaterih članic koalicije. Skupno delovanje bi pomenilo npr. to, da vsi oz. nekateri člani koalicije podprejo oz. podpišejo neko pobudo, predlog oz. drugo pisanje ali sodelujejo pri drugi akciji. Pri neki akciji bi lahko bilo več zainteresiranih članov, pri drugi mogoče manj, vse odvisno od interesa posameznega člana koalicije.

5. Koalicija se predvsem obrača na državne organe oz. organe lokalnih skupnosti ter druge javne institucije ter nanje naslavlja pobude, predloge, peticije in druga pisanja v zvezi s 7. pa tudi 41. členom ustave.

6. Koalicija si prizadeva za:

– odpravo financiranja verskih skupnostih iz javnih sredstev

– uresničitev striktne ločenosti države in verskih skupnosti

– odpravo raznih cerkvenih blagoslovov državnih objektov in lastnine

7. Koalicija lahko v zvezi s 7. in 41. členom ustave:

– organizira protestne shode

– organizira stojnice z informativnim programom

– pošilja v javnost tiskovna sporočila

– organizira tiskovne konference

– organizira razna predavanja in okrogle mize

– obiskuje politike

i- izdaja svoj časopis

8. Če se član koalicije odloči, da ne bo sodeloval pri neki akciji, lahko v isti zadevi deluje samostojno, vendar se pri tem ne sme sklicevati na koalicijo.

9. Ob večjem številu članov koalicije, bi se oblikoval koordinacijski odbor, ki bi povezoval člane oz. delo koalicije.

10. Za svoje delovanje potrebuje koalicija sredstva. Da se ta pridobijo, se organizira med drugim tudi donatorska konferenca, na katere se povabi tiste, za katere se predvideva, da podpirajo projekt in bi lahko kaj prispevali k temu. Predvidijo se tudi drugi načini pridobivanja sredstev za delo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.