Odprava fin. cerkve

PETICIJA ZA ODPRAVO DRŽAVNEGA FINANCIRANJA

KATOLIŠKE CERKVE

Katoliška cerkev je neizmerno bogata, saj njeno celotno premoženje, to je premoženje po vsem svetu, po ocenah nekaterih poznavalcev znaša več 1.000 milijard €. Gre za nepredstavljivo veliko premoženje, gre za premoženje, o katerem lahko mnoge države samo sanjajo. Cerkev je največji nedržavni zemljiški posestnik zahodnega sveta. V Rimu je že približno 1/3 vseh stavb v posesti katoliške cerkve. Ta je tudi največji verski gospodarski koncern na svetu in angažiran na področju nepremičnin, kemije, elektronike, …, poseduje pa tudi mnoge banke. Premoženje nemške karitas je po podatkih iz leta 1995 znašalo več 10 milijard €. Cerkev ima v lasti tudi večje število raznih medijev, preko katerih vpliva na javnost. Z vsem tem premoženjem upravlja samo en človek, papež. Nemški nadškof zasluži mesečno približno 11.000 €, nemška država pa izplača katoliški cerkvi letno za slabih 10 milijard € raznih subvencij. Tudi v Italiji je podobno, cerkev je deležna državnih subvencij v višini okoli 3 milijarde € letno. Cerkev pa je v obeh državah upravičena tudi do davčnih oprostitev, ki v Italiji znašajo okoli 6 milijard, v Nemčiji pa kakšne 3 letno. Ob takšnem cerkvenem premoženju pa vsak dan na svetu zaradi lakote umre več 10.000 otrok, strada pa več milijonov ljudi, čeprav cerkev na vsakem koraku uči ljubezen do bližnjih.

Zelo bogata je cerkev tudi v Sloveniji. Njeno premoženje (nepremičnine, vrednostni papirji, …) se ceni na več milijard €. V okviru denacionalizacije je že dobila za slabih 200 milijonov € premoženja, mnogo od tega gre na račun premoženja fevdalnega izvora. Katoliška cerkev preko svojih sestavnih delov poseduje okoli 5.000 raznih objektov, vključno s sakralnimi objekti, in približno 40.000 hektarjev različnih zemljišč. Cerkev je oproščena plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča glede objektov za versko dejavnost, kar velja tudi za davek na dediščine in darila. Vrednost cerkvenega premoženja v Sloveniji je mogoče oceniti na več milijard €.

Čeprav je cerkev v Sloveniji zelo bogata, pa kljub temu vsako leto dobi od Republike Slovenije mnogo sredstev in tako množi svoje bogastvo. Katoliška cerkev oz. njeni sestavni deli kot tudi organizacije, ki so jih ustanovile cerkvene organizacije dobijo mnogo denarja tako iz državnega kot proračunov lokalnih skupnosti. Letno dobi cerkev iz vseh javnih virov na kakrkšni koli pravni podlagi več kot 10 milijonov, v letu 2008 je iz teh virov dobila najmanj okoli 20 milijonov €. Država financira oz. sofinancira razne projekte te cerkve, kot npr. kurate, katoliške gimnazije (okoli 7 milijonov € v letu 2008), teološko fakulteto (okoli 2 milijona € letno), cerkvene arhive (okoli 150.000 € letno), socialne prispevke duhovnikov (okoli 2 milijona € letno), karitas (več kot 2 milijona € letno), obnovo in vzdrževanje cerkvenih kulturnih spomenikov (več milijonov € letno), vrtce (več kot 1 milijon €), katoliške skavte, katoliška društva, oratorije, miklavževanje in drugo, pa tudi katoliške gozdove (v letu 2008 okoli 200.000 €). Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je v letih 2005-2008 dal cerkvenim organizacijam okoli 300.000 €. V letu 2008 je Mestna občina Ljubljana nakazala cerkvenim organizacijam na kakršnikoli pravni podlagi okoli milijon €, Občina Vrhnika okoli 300.000,00 €, Občina Domžale več kot 200.000 €, Občina Logatec okoli 200.000 €, Mestna občina Celje, Občina Železniki in Občina Slovenska Bistrica vsaka okoli 150.000 €, Kamnik okoli 120.000 €, Maribor pa okoli 110.000 €. Občina Izola je investirala v obnovo cerkve Marije Alietske samo v letu 2008 111.407 €, v preteklih letih pa skupaj kar 432.742 €. Vse to so plačali slovenski davkoplačevalci, ki jih cerkev obravnava v smislu besed Ambrozija »svetega«: »Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje Judov.« Revni prebivalci Slovenije financirajo super bogato katoliško cerkev.

V svetu in v Sloveniji je huda kriza. Ljudje izgubljajo službe, podjetja propadajo, država se zadolžuje, da bi omilila posledice krize. Število revnih ljudi se skokovito povečuje. V krizah so najbolj prizadeti revni, pa tudi srednji sloj. Za reševanje krize oz. omilitev njenih posledic je potrebno mnogo sredstev, šteje vsak evro. Ker je virov vedno manj oz. se iz njih nabere premalo sredstev, je potrebno poiskati nove vire, predvsem tiste, ki ne ogrožajo revnih, oz. državnih sredstev. Eden izmed teh virov je tudi ta, da se preneha financirati bogate. Tako tudi katoliško cerkev oz. njene organizacije, ki so, kot že navedeno, izjemno bogate.

Nepravično in nemoralno je, pa tudi v nasprotju z načelom ločenosti države in cerkve, in ob upoštevanju dejstva, da je katoliška cerkev tuja oseba in da so škofije, redovi in župnije ustanovljene po tujem pravu, da Slovenija oz. njeni prebivalci kot davkoplačevalci, še posebej, če so nekatoliške vere kot npr. judje, muslimani, pravoslavni, prakristjani, ali če so ateisti, financirajo super bogato katoliško cerkev. Zato na podlagi navedenega od Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora RS zahtevamo, da uredita vse potrebno, da se čimprej preneha s kakršnim koli financiranjem katoliške cerkve in njeni sestavnih delov oz. drugih cerkvenih organizacij ali njihovih dejavnosti.

Peticiijo lahko podpišete in nam svoj podpis pošljete. Seveda lahko date peticijo v podpis še drugim.

Podpisni list peticije

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.