O društvu

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve je bilo registrirano 4.1.2005 pri Upravni enoti Kranj.

Namen društva je aktivno prispevati k uresničevanju ustave na vseh področjih življenja in uveljavljanje s tem povezanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter obveznosti. Cilji društva so, da se preprečijo kršitve ali zlorabe ustave in se zaščitijo, tudi pravno, žrtve teh kršitev oz. zlorab, predvsem kršitev oz. zlorab tistih ustavnih določb, ki se tičejo šibkih in brezpravnih živih bitij, predvsem otrok in živali. Posebno pozornost bo društvo namenilo žrtvam cerkve.

Namen in cilje društvo uresničuje z izvajanjem zlasti naslednjih nalog:

• vlaganje pravnih sredstev, pobud oz. predlogov pred državnimi organi in drugimi organizacijami za spremembo aktov ali dejanj, ki so v nasprotju z ustavo

• vlaganje pobud, predlogov ali pravnih sredstev za začasno ali trajno prepoved uporabe ideologije, ki je v nasprotju z ustavo ali drugimi državnimi ali mednarodnimi pravnimi akti

• sodelovanje s podobnimi organizacijami in na prireditvah, ki so povezane s namenom in cilji društva

• informiranje javnosti preko medijev ali drugače o protiustavnih aktih in dejanjih države oz. njenih organov, drugih organizacij ali oseb

• informiranje javnosti preko medijev ali drugače o žrtvah protiustavnih dejanj ali aktov

• prizadevanje za odpravo privilegijev, ki nasprotujejo ustavi

• organiziranje seminarjev, predavanj in drugih prireditev, ki so povezani z namenom in ciljem društva.

Podatki o društvu:

Sedež društva: Zaloše 15, 4244 Podnart

Zakoniti zastopnik in predsednica društva: Janja Škrjanc

Matična številka: 2026112

Davčna številka 99479184

Transakcijski račun: SI56 0206-8025-9513-155

Spletna stran je bila na svetovnem spletu prvič objavljena v letu 2004.

Spletna lokacija: http://www.zrtve-cerkve.org

Elektronski naslov: info@zrtve-cerkve.

Ta spletna stran je namenjena notranjemu delu društva.

Več o društvu si lahko preberete v statutu.

Društvo je odprto za nove člane in simpatizerje.

Članarina za leto 2012 je:

– za zaposlene 25 EUR

– za dijake, študente, upokojence in brezposelne 10 EUR.

3 Comments:

  1. Dušan Reberčnik

    Vesel sem, da se je ustanovila skupina ljudi, ki razmišlja. V današnjem času je to zelo težko. Moje mnenje o vseh verah po posvetu je, da bi se morali voditelji vseh ver (papeži…) končno javno opravičiti za vsa grozodejstva, ki so se in se še vedno izvajajo v imenu vere.

  2. Se strinjam z g. Dušanom.

  3. Kje kupiti knjigo : Afera papež (Christian Sailer, Gert Hetzel) ?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.